“Overvåking” fra luften med komplikasjoner

Cannonball leverer profesjonelle dronevideoer fra byggeprosjekter

På oppdrag fra Helgesen Tekniske Bygg rapporterer vi ukentlig fra tre av deres prestisjeprosjekter i Bergen og det gjør vi med drone. Dette prosjektet har pågått i over seks måneder.

Mistenkelig aktivitet

Oppdraget består i å produsere dronefilm fra luften av prosjektene for å vise fremdrift. Videoklippene deles deretter med kunde, leverandører osv.

-Jobben har vært spesielt spennende i en periode med krig i Europa hvor publikum faktisk har blitt oppfordret til å rapportere om “mistenkelig” foto-virksomhet, forteller produsent Knut Steen Rakner.

-Er du russer?

I frykt for ugjestmild overvåking av norske interesser gikk Politiet ut i media og ba publikum om å rapportere “mistenkelige” foto-aktiviteter.

-En morgen jeg var ute og filmet opplevde jeg at det kom en nabo ruslende bort til meg som målte meg opp og ned før han spurte: “Du er vel ikke Russer?”, forteller Rakner.

Cannonball tar oppgaven alvorlig og som profesjonell produsent sørger de alltid for at alt de produserer- og leverer er ihht både norsk- og internasjonal lov.

Godkjent og verifisert dronepilot

Cannonball har derfor knyttet til seg en av regionens dyktigste dronepiloter for å gjennomføre oppdraget for Helgesen Tekniske Bygg.

I disse produksjonene har Cannonball benyttet dronepiloten Øystein Kolsås som er godkjent av UAS Norway.

Vi filmer et byggeprosjekt med drone (rød sirkel) som ligger tett på Bergen Lufthavn

Et av prosjektene byr likevel på utfordringer

-Vi filmer ukentlig et byggeprosjekt rett ved Bergen Lufthavn og der må dronepiloten vår be om tillatelse for hver flyging for å ikke komme i konflikt med flytrafikken på flyplassen.

Dronepiloten valgte å filme om lørdagene da det var lavest aktivitet på Bergen Lufthavn.

-Poenget mitt er at Cannonball er en profesjonell produsent og alt vi leverer er trygt og godt innhold.
Alt vi produserer er godkjent og i tråd med det som finnes av lover og regler og kundene våre kan distribuere innholdet vårt i alle sosiale medier og profesjonelle kanaler uten å bekymre seg, avslutter Rakner.